Skip to main content

Διαδικτυακή συζήτηση «Αλκοολούχα Ποτά: Ένα σχέδιο διεξόδου και υπεύθυνης ανάπτυξης»

Η μείωση της φορολογίας μόνη βιώσιμη λύση για διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κατανάλωσης που ενισχύει την υγιή, νόμιμη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η διαδικτυακή συζήτηση «Αλκοολούχα Ποτά: Ένα σχέδιο διεξόδου & υπεύθυνης ανάπτυξης», που διοργάνωσαν η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) με την ευκαιρία της νέας μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κλάδο.

Στόχος της συζήτησης που συντόνισε η δημοσιογράφος κα Αλεξάνδρα Γκίτση ήταν να αναδείξει τόσο τις επιπτώσεις και λύσεις διεξόδου από την κρίση της πανδημίας COVID-19 για τον κλάδο και την εφοδιαστική αλυσίδα όσο και τις προϋποθέσεις για την υπεύθυνη ανάπτυξη των συναφών επιχειρήσεων στην αλυσίδα διάθεσης των αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον κ. Γρηγόρη Παύλου, ερευνητικό συνεργάτη του ΙΟΒΕ, τα κυριότερα ευρήματα της σχετικής μελέτης που προλόγισε ο Γενικός Δ/ντής του ΙΟΒΕ, Καθ. κ. Ν. Βέττας. Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της 10ετούς δημοσιονομικής κρίσης και τις προκλήσεις για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών λόγω της τρέχουσας πανδημίας και αποτιμά τις θετικές επιδράσεις για τον κλάδο, την απασχόληση και την οικονομία από τη δυνητική μείωση των φορολογικών συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς και του ΦΠΑ για την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Π. Σταμπουλίδης δήλωσε ότι: «Έχουμε αναπτύξει ένα πλέγμα μέτρων υποστήριξης στις επιχειρήσεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο για περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα». Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον κλάδο για την ανάδειξη και διασφάλιση των Γεωγραφικών Ενδείξεων Τσίπουρου/ Τσικουδιάς.

Αντίστοιχα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας επισημαίνοντας τις βασικές προτεραιότητες που είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς η παραοικονομία προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά. Επίσης, τόνισε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από τους φορείς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση νοθευμένων και μη ελεγμένων ποτών στην υγεία των καταναλωτών.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των φορέων της αγοράς. Ο κ. Δ. Κορωνάκης, νομικός σύμβουλος του Σωματείου Επιχειρήσεων Εστίασης BaReCa δήλωσε σχετικά ότι: «Για να υπάρξει το ‘φάρμακο’, θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιληφθεί το μέγεθος και το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εστίαση. Τα προβλήματα της εστίασης προφανώς είναι και ο αυξημένος ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι λοιποί φόροι στο αλκοόλ, αλλά και γενικότερα η υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, σε σύγκριση με γειτονικές χώρες». Με τη σειρά του ο κ. Γ. Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων επισημαίνοντας ότι: «Ο επιμέρους κλάδος των αλκοολούχων ποτών και των συναφών επιχειρήσεων της αλυσίδας διάθεσης ποτού έχει το δικό του επιμέρους μερίδιο. Στα πλαίσια αυτά, κάθε μελέτη και κάθε συζήτηση που γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και της ανάδειξης ενός σχεδίου υπεύθυνης ανάπτυξης αποτελούν σημαντική συνεισφορά για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και εν γένει της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Μ. Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο πλαίσιο της παρέμβασής του αναφερόμενος στο νέο θεσμικό πλαίσιο επεσήμανε ότι η εγγραφή των διήμερων αποσταγματοποιών σε ένα μητρώο, ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη εποπτεία δεν αποτελεί απειλή για αυτούς, αντίθετα προστατεύει και θωρακίζει το θεσμό από τους λίγους μεγάλους λαθρέμπορους που τον κακοποιούν. Η κα Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) επεσήμανε ότι: «Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάκαμψης για περιορισμό των επιπτώσεων, μέσα από τη διασφάλιση φορολογικής ελάφρυνσης», σημειώνοντας ότι η προώθηση των εξαγωγών είναι υψίστης σημασίας και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των ξένων καταναλωτών με τον τόπο μας.

Εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, η κα Σ. Παπανικολάου, Γενική Διευθύντρια της ΕνΕΑΠ σκιαγράφησε το αποτύπωμα του κλάδου αλκοολούχων ποτών και τις προκλήσεις στην αλυσίδα αξίας και ο πρόεδρος της ΕνΕΑΠ κ. Ι. Ρεβάχ τόνισε την ανάγκη μείωσης της φορολογίας ως μόνης βιώσιμης λύσης για περιστολή του λαθρεμπορίου, τη δημιουργία συνθηκών για σταθερά και προβλέψιμα κρατικά έσοδα και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κατανάλωσης που ενισχύει την υγιή, νόμιμη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ κ. Ν. Καλογιάννης, μίλησε για την εξωστρέφεια του κλάδου της παραγωγής αλκοολούχων ποτών και περιέγραψε τις υφιστάμενες στρεβλώσεις που προκαλεί στην αγορά το καθεστώς των διήμερων αποσταγματοποιών. Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει λύσεις, να βοηθήσει στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου με δίκαιο τρόπο για όλους και να καθιερώσει ίσους όρους εμπορίας στην πώληση και στη διακίνηση αποσταγμάτων.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, συμμετέχοντες εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπηση της διαδικτυακής συζήτησης στο κανάλι της ΕνΕΑΠ στο YouTube ακολουθώντας τον σύνδεσμο για το video εδώ και στο κανάλι του ΣΕΑΟΠ και για το video εδώ.

Επικοινωνία

Κρώμνης 47
Αργυρούπολη 16452
Τηλ: 210 8032809 / 6932 717375
e-mail: sp@downtown.com.gr
www.eneap.com.gr