Skip to main content

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Φεβρουαρίου 2018

Οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους σας του παρόντος δικτυακού τόπου (ο “Δικτυακός Τόπος”) υπόκειται στην αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της Χρήσης Αρχείων Cookies. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε κατά διαστήματα τη σελίδα αυτή για τυχόν ενημερώσεις, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας, συνιστά αποδοχή των Όρων Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε, τροποποιούμε, αναστέλλουμε ή διακόπτουμε οποιοδήποτε τμήμα, χαρακτηριστικό ή περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή. Μπορεί επίσης να θέσουμε όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στο Δικτυακό Τόπο εν όλω ή εν μέρει, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη εκ μέρους μας. Ο Δικτυακός Τόπος λειτουργεί από την ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΕΝ.Ε.Α.Π.) με έδρα στην οδό Κρώμνης 47, Αργυρούπολη 16452 και τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), με έδρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 34, Ηλιούπολη 163 46.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο με τη χρήση λογισμικού φίλτρου ή μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας (π.χ. το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα) κατά περίπτωση.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Κάθε αναφορά στους όρους “μας”, “εμάς”, “εμείς” ή “εταιρεία” στους παρόντες Όρους Χρήσης θα νοείται ως αναφορά στην ΕΝ.Ε.Α.Π. και στο Σ.Ε.Α.Ο.Π.,τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες και τους συνεταίρους τους.

1. Δικαιώματα – Όλα τα δικαιώματα επί του υλικού και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, των ήχων, του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα, της διασύνδεσης και της δομής του δικτυακού τόπου) και των βίντεο, καθώς και της εμφάνισης και αίσθησης, του σχεδιασμού και της μεταγλώττισής τους) αποτελούν ιδιοκτησία μας ή χρησιμοποιούνται από εμάς βάσει άδειας. Συμφωνείτε ότι η χρήση του υλικού ή/και του περιεχομένου αυτού επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στον βαθμό στον οποίο επιτρέπονται από αυτούς.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία – Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, είμαστε οι κύριοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, σημάτων σχεδίασης, της εμπορικής μορφής παρουσίασης, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συλλογικά, η “Πνευματική Ιδιοκτησία”) που εμφανίζονται ή περιέχονται στο Δικτυακό Τόπο. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού Τόπου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεια χρήσης επί οποιουδήποτε αντικειμένου Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο οποίο ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με την εξαίρεση όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3. Περιορισμοί Χρήσης – Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπονται είτε εκ του νόμου είτε γραπτώς από εμάς ή τον αρμόδιο δικαιοπάροχο, δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, διαβιβάζετε, παρέχετε άδεια χρήσης, πωλείτε, λειτουργείτε δημοσίως, διανέμετε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, τροποποιείτε, «πακετάρετε», συγχωνεύετε, κοινοποιείτε ή άλλως διαθέτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή δημιουργείτε παράγωγα έργα, εν όλω ή εν μέρει, του υλικού ή του περιεχομένου που υπάρχουν διαθέσιμα στο Δικτυακό Τόπο, ή να τα χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.

4. Όροι Χρήσης και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης των Δημόσιων Φόρουμ (Public Forums)
Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, και ομάδες συζήτησης, ομάδες ανταλλαγής ειδήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, αίθουσες συνομιλιών, ιστολόγια (blogs) και άλλα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως Συνδεδεμένο Περιεχόμενο από Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους (Interfacing Sites) (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 κατωτέρω) (συλλογικά, τα “Δημόσια Φόρουμ”), οι οποίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε, διαβιβάζετε ή υποβάλλετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων (οι “Δημοσιεύσεις”). Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να μην παρακολουθούμε ενεργά τις Δημοσιεύσεις στα Δημόσια Φόρουμ. Ομοίως, ενδέχεται να ασκούμε ή να μην ασκούμε συντακτικό έλεγχο στις Δημοσιεύσεις των Δημόσιων Φόρουμ. Ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο των Δημόσιων Φόρουμ που είναι ανακριβές, απατηλό ή παραπλανητικό ή που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή αμφισβητήσιμο. Η εκ μέρους σας χρήση των Δημόσιων Φόρουμ γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα, δίχως να υποχρεούμαστε, να παρακολουθούμε τα Δημόσια Φόρουμ και να αφαιρούμε ή να τροποποιούμε οποιεσδήποτε Δημοσιεύσεις θεωρούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι συνιστούν κατάχρηση των παρόντων κανόνων. Μπορούμε να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αυτών ή του Δικτυακού Τόπου, σε περίπτωση που θεωρούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι συντρέχει τέτοιου είδους κακόβουλη χρήση.

Τα ακόλουθα παραδείγματα συνιστούν κακόβουλη χρήση του Δικτυακού Τόπου:
χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε ανάρμοστο, παράνομο ή ανήθικο σκοπό,πρόκληση οποιασδήποτε ενόχλησης από την εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού Τόπου, ή διακινδύνευση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση (είτε μέσω Δημόσιου Φόρουμ είτε με άλλον τρόπο) τυχόν δυσφημιστικού, προσβλητικού ή άσεμνου υλικού ή για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προσβάλουν τρίτους σε σχέση με τη φυλή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ή το φύλο, χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόκληση βλάβης ή απόπειρα πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο απειλεί ή ενθαρρύνει τη σωματική βλάβη ή την καταστροφή περιουσίας, ή θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα ή επισύρει αστική ευθύνη, χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά, ιδιωτικό απόρρητο, διαφήμιση ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση ανεπιθύμητου διαφημιστικού υλικού σε άλλους χρήστες, χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού που παρενοχλεί τρίτους, χρήση του Δικτυακού Τόπου για πραγματοποίηση ψευδών, παραπλανητικών, απατηλών ή δόλιων προσφορών για την πώληση ή την αγορά προϊόντων, πραγμάτων ή την αποστολή αλυσιδωτών επιστολών ή σχημάτων πυραμίδας και άλλων παρομοίων, προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση αναγνωριστικών πληροφοριών κεφαλίδας δικτύου ή πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων συντακτών, ημερομηνιών δημοσίευσης ή επωνυμιών γραφείων εκτελωνισμών σε μια προσπάθεια εξαπάτησης ή παραπλάνησης, χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε λογαριασμούς τρίτων ή για παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, του λογισμικού, των συσκευών υλικού, των ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας ή των δικών μας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή συστημάτων τρίτων, χρήση του Δικτυακού Τόπου για συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών δεδομένων τρίτων εν αγνοία ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ή για λήψη δεδομένων από οθόνες ή βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό την λήψη καταλόγων χρηστών ή άλλων δεδομένων, χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα άλλων ατόμων ή συστημάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή το Διαδίκτυο εν γένει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων flooding και των επιθέσεων χάκερ, μεταπώληση, αναθεώρηση του σκοπού ή αναδιανομή Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παρέχεται από εμάς, τους εντολοδόχους ή τους δικαιούχους μας δίχως την πρότερη έγγραφη συγκατάθεσή μας, ή πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή χρήση ψευδούς ονόματος που δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε, ενθάρρυνση, ανοχή ή ωραιοποίηση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, της οδήγησης σε κατάσταση μέθης ή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων για εσάς ή για τρίτους (π.χ. τηλεφωνικού αριθμού, διεύθυνσης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας από όπου μπορεί να προκύψει η ταυτότητα ενός ατόμου ή τα στοιχεία επικοινωνίας του), και παραβίαση των όρων χρήσης που σχετίζονται με έναν Διασυνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο.

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτική και επ’ ουδενί εξαντλητική απαρίθμηση των μη αποδεκτών χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή των Δημόσιων Φόρουμ που μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό, διακοπή ή τερματισμό της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των Δημόσιων Φόρουμ από εσάς. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του διαδικτύου, οι χρήστες δια του παρόντος συμφωνούν ότι θα συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο. Οι χρήστες συμφωνούν επίσης ότι θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε χώρα.

Οι Δημοσιεύσεις στις οποίες θα προβαίνετε δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές ή απόρρητες. Κατανοείτε ότι οι προσωπικές και άλλες πληροφορίες (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) που δημοσιεύετε στα Δημόσια Φόρουμ ή μέσω αυτών είναι γενικώς προσβάσιμες, και μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή άλλου είδους επικοινωνίας από τρίτους. Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στις Δημοσιεύσεις οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι οποίες μπορούν να ταυτοποιήσουν είτε εσάς είτε άλλο πρόσωπο. Διατηρούμε το δικαίωμα, δίχως όμως να υποχρεούμαστε, να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε Δημοσιεύσεις, οι οποίες περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών ή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που δημοσιεύετε στα Δημόσια Φόρουμ μας.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι Δημοσιεύσεις που αναρτάτε είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δεν αποτελούν άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό, κακόβουλο, μεροληπτικό, δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο υλικό, ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών καθώς και ότι αποποιείστε οποιωνδήποτε “ηθικών δικαιωμάτων” απορρέουν από τις Δημοσιεύσεις σας και μας χορηγείτε δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων αυτών, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση των Δημοσιεύσεων αυτών (εν όλω ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον για κάθε εκδοτικό, προωθητικό, εμπορικό και μη εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τη διατήρηση των Δημοσιεύσεών σας και διατηρούμε το δικαίωμα να τις διαγράψουμε ή να τις καταστρέψουμε οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν ενστερνιζόμαστε το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και το υλικό που δημοσιεύουν οι χρήστες σε δημόσια φόρουμ. Η αξιολόγηση και επιβεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους χρήστες ή μέσω δημοσίων φόρουμ, αποτελεί δική σας ευθύνη. Οι απόψεις που εκφράζονται στα Δημόσια Φόρουμ δεν είναι απαραίτητα δικές μας. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές και γνώμες διατυπώνονται από συμμετέχοντες εκφράζουν αποκλειστικά τους ίδιους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές, γνώμες ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που δημοσιεύεται στα Δημόσια Φόρουμ. Μας απαλλάσσετε από κάθε απαίτηση και διεκδίκηση οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστής ή άγνωστης, όπως και αν προκύπτει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με διένεξη με άλλο χρήστη του Δικτυακού Τόπου.

 

5. Διασυνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι – Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο (“Συνδεδεμένο Περιεχόμενο”) τρίτων δικτυακών τόπων (οι “Διασυνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι”) με τους οποίους εσείς ή εμείς συνδεόμαστε μέσω του Δικτυακού Τόπου, ή οι οποίοι εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών ή άλλης μεθόδου.
Δεν φιλοξενούμε ούτε αποθηκεύουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο. Η εμφάνιση Συνδεδεμένου Περιεχομένου ή η παράθεση συνδέσμων προς Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους δεν συνιστά έγκριση από εμάς ή συσχέτιση με εμάς του εν λόγω Συνδεδεμένου Περιεχομένου, των Διασυνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή των προϊόντων και του διαφημιστικού ή άλλου υλικού που παρουσιάζεται σε αυτούς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή κόστος τα οποία προκύπτουν πραγματικά ή κατ’ ισχυρισμόν από την εκ μέρους σας χρήση ή εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στους εν λόγω Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, ή για οποιαδήποτε ενέργεια αυτών.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο από τον Δικτυακό Τόπο μας ή τους Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, στον βαθμό που διαθέτουμε τέτοιου είδους έλεγχο, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή των ισχυόντων όρων χρήσης του Διασυνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου.
Για να είστε σε θέση να κάνετε χρήση ορισμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό σε Διασυνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μη συνδεδεμένους, τρίτους σε εμάς δικτυακούς τόπους, δεν φέρουμε ευθύνη για το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουν αυτοί οι δικτυακοί τόποι. Επίσης, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας πρόσβασης για τους Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους. Εάν δεν είστε σε θέση να δημιουργήσετε λογαριασμούς στους Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να μην μπορέσετε να κάνετε πλήρη χρήση των λειτουργικών στοιχείων του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Επιπρόσθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης, το Συνδεδεμένο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Δικτυακό Τόπο μας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σας δικαιωμάτων, υπόκεινται στους εφαρμοστέους όρους χρήσης που ορίζονται στο Διασυνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο.

6. Υλικό που υποβάλλεται από εσάς – Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε από εσάς εμπιστευτικές, μυστικές ή απόρρητες πληροφορίες ή άλλο υλικό μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό υποβάλετε χωρίς να σας έχει ζητηθεί ρητά από εμάς, θεωρείται ως μη εμπιστευτικό, μυστικό ή απόρρητο. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό υποβάλετε στο Δικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για απόψεις, δημιουργικές ιδέες ή άλλου είδους υλικό υπό οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων), μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να γνωστοποιηθεί από εμάς χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό θεωρούμε κατάλληλο και χωρίς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφοράς του ονόματός σας ως πηγής προέλευσής τους. Επίσης, εγγυάστε ότι οι δημιουργοί του υλικού έχουν παραιτηθεί αμετάκλητα οποιωνδήποτε “ηθικών δικαιωμάτων” τους επί του δημοσιευμένου υλικού. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποκάλυψης του υλικού αυτού από εμάς, στον βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα που ενδεχομένως διαθέτετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή συναφούς νομοθεσίας προστασίας απορρήτου, στον βαθμό που δεν χωρεί παραίτηση ή εξαίρεση των δικαιωμάτων αυτών.

7. Λογαριασμοί και Ασφάλεια – Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου να μπορείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες περιοχές του Δικτυακού Τόπου, τα Δημόσια Φόρουμ και άλλες υπηρεσίες. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται μόνο εφόσον είστε σε νόμιμη ηλικία για την αγορά αλκοόλ στη χώρα κατοικίας σας και στη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο. Οφείλετε να μας παράσχετε ακριβή στοιχεία λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι να τηρείτε αυστηρώς εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας, είστε δε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται μέσω της χρήσης του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε (α) ότι θα μας ειδοποιείτε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του λογαριασμού σας, ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας και (β) ότι θα αποσυνδέεστε οπωσδήποτε από το λογαριασμό σας μετά το πέρας της χρήσης του. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε τη διάδοση και χρήση του κωδικού σας, να ελέγχετε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να μας ενημερώσετε όταν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει από τη μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα διάταξη.

8. Μη παροχή εγγυήσεων – Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται “ως έχει” και τον χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, εμείς και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι και οι διάδοχοί μας, αποποιούμαστε όλων των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτέλεσης, τίτλου και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων. Δεν εγγυόμαστε ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα περιέχει ιούς, ούτε ότι θα είναι διαθέσιμος, προσβάσιμος, χωρίς σφάλματα ή διακοπές λειτουργίας, ούτε ότι το περιεχόμενό του θα είναι ακριβές. Παρότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε ότι το διαδίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές μέσο και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που δημοσιεύετε ή διαβιβάζετε μέσω αυτού θα είναι ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον δικτυακό τόπο, το μοναδικό μέτρο που μπορείτε να λάβετε είναι να διακόψετε τη χρήση του.

9. Αγαθά και υπηρεσίες τρίτων – Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για άτομα, εταιρείες και άλλους οργανισμούς των οποίων τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα ή εμφανίζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε αυτόν.

10. Η ευθύνη σας – Θα πρέπει να επαληθεύετε πάντα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές, προτού ενεργήσετε ή βασιστείτε σε αυτές. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνετε από τον Δικτυακό Τόπο και να διασφαλίζετε τη συμβατότητα του εν λόγω λογισμικού με τον εξοπλισμό σας.
Στις περιπτώσεις που μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν σε τρίτους, εγγυάστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών και ότι οι εν λόγω τρίτοι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τη Δήλωσή μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου και Αρχείων Cookies, καθώς και με κάθε χρήση των πληροφοριών αυτών εκ μέρους μας.

11. Αποποίηση ευθύνης – Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, εμείς και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι και οι διάδοχοί μας, δια του παρόντος αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, κόστος ή βλάβη (άμεση, έμμεση, αποθετική ή άλλη) τυχόν υποστείτε λόγω της χρήσης του δικτυακού τόπου ή ως αποτέλεσμα ιού που μεταδόθηκε μέσω του παρόντος ή άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους έχετε αποκτήσει πρόσβαση μέσω αυτού, ανεξαρτήτως εάν η εν λόγω ζημία, το κόστος ή η βλάβη οφείλονται σε δική μας αμέλεια ή άλλη αιτία και παρότι μπορεί να είχαμε ενημερωθεί ρητά για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ζημίας ή βλάβης.

12. Πληροφορίες Χρήστη – Στο πλαίσιο της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού Τόπου, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες (οι οποίες θα αποκαλούνται εφεξής “Πληροφορίες Χρήστη”). Οι πολιτικές μας για τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που αφορούν στις Πληροφορίες Χρήστη παρατίθενται στη Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου και Αρχείων Cookies. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη.

13. Αποζημίωση – Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε τόσο εμάς όσο και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος υποστούμε ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών του και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, από την εκ μέρους σας υποβολή ή διαβίβαση πληροφοριών ή υλικού στο Δικτυακό Τόπο ή στους Διασυνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους ή μέσω αυτών ή από την από πλευράς σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, των όρων χρήσης των Διασυνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Επίσης, δια του παρόντος αποζημιώνετε εμάς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε αξίωση ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που έχετε υποβάλει ή πρόκειται να μας υποβάλετε παραβιάζει τη νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αξιώσεων λόγω δυσφήμισης, παραβίασης απορρήτου, παραβίασης εμπιστευτικότητας, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίασης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε αποκλειστικά και να ελέγχουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύπτουν από τα παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήματα αποζημίωσης, και δια του παρόντος συμφωνείτε ότι θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας προς αυτή την κατεύθυνση.

14. Περιορισμός, Αναστολή και Διακοπή – Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας στο Δικτυακό Τόπο ή/και τη δυνατότητά σας να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών υπηρεσιών, εάν οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάθε τέτοιος περιορισμός, αναστολή ή διακοπή θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας εναντίον σας σε σχέση με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Επίσης, έχουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να καταργήσουμε τον Δικτυακό Τόπο συνολικά, ή οποιεσδήποτε ενότητες ή χαρακτηριστικά αυτού. Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη διεύθυνση IP σας και, εφόσον καταστεί απαραίτητο, να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Επικοινωνία

Κρώμνης 47
Αργυρούπολη 16452
Τηλ: 210 8032809 / 6932 717375
e-mail: sp@downtown.com.gr
www.eneap.com.gr