Skip to main content

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για όλες τις κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών (εκτός του κρασιού), ο οποίος επιβαρύνει την τελική τιμή του προϊόντος και άρα το σύνολο των καταναλωτών ανεξάρτητα από το εάν αυτοί καταναλώνουν με μέτρο ή όχι.

Ο συντελεστής ΕΦΚ ορίζεται κατ’ αρχήν με βάση την κατηγορία οινοπνευματώδους ποτού (κρασί, μπύρα, ούζο/τσίπουρο, λοιπά αλκοολούχα ποτά) και δευτερευόντως, εντός της κάθε κατηγορίας, με βάση την περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη. Συγκεκριμένα στα αλκοολούχα ποτά :

 • Ο συντελεστής ΕΦΚ (25,50 ευρώ ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης) είναι ο υψηλότερος με διαφορά μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., με αναγωγή σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.
 • Είναι ένας από τους πέντε υψηλότερους συντελεστές ΕΦΚ στην Ε.Ε., σε απόλυτους αριθμούς, ενώ…
 • Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της τιμής μετά τον ΕΦΚ
  Η ισχύουσα φορολογική πολιτική για τα αλκοολούχα ποτά δημιουργεί μία σειρά αλυσιδωτών αρνητικών επιπτώσεων καθώς οι φόροι :
 • Ξεπερνούν το 55% της τιμής ενός κοινού αλκοολούχου ποτού επιβαρύνοντας δυσανάλογα την μεγίστη πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών οι οποίοι καταναλώνουν υπεύθυνα.
 • Ταυτόχρονα επηρεάζουν αρνητικά το κόστος του τουριστικού μας προϊόντος,
 • Πριμοδοτούν τη φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία με άμεσο αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Ιδιαίτερα πρόσφορες γίνονται οι συνθήκες για τέτοιου είδους παραβάσεις στη χώρα μας καθώς οι γειτονικές μας χώρες της Ε.Ε. διατηρούν τον συντελεστή ΕΦΚ έως και 4.6 φορές χαμηλότερο.
 • Η δυσμενής φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών επιδεινώνεται περαιτέρω εξ αιτίας της της διακριτικής μεταχείρισης εντός της κατηγορίας τόσο σε φορολογικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, εις όφελος του προϊόντος διήμερων αποσταγματοποιών (χύμα). Αυτό πυροδοτεί σημαντική νόθευση του ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας εμφιαλωμένου τσίπουρου και τσικουδιάς, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Όπως τεκμηριώνεται στην πρόσφατη μελέτη ΙΟΒΕ (2023) «Οικονομικές επιδράσεις από τη μείωση ΕΦΚ ΄στα αλκοολούχα ποτά», η πολιτική ΕΦΚ όπως διαμορφώθηκε το 2009 και 2010 οδήγησε σε σταθερή μείωση των νόμιμων καταγεγραμμένων πωλήσεων η οποία το 2022 παραμένει στο επίπεδο το -38% σε σχέση με το 2009.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Εν.Ε.Α.Π. προτείνει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των αλκοολούχων ποτών να μειωθεί στο επίπεδο του μέσου όρου της Ε.Ε με σταδιακή μείωση 10% x 3 διαδοχικές φάσεις. Αυτό αποτελεί μια αναπτυξιακή επιλογή καθώς :

 1. θα οδηγήσει σε μείωση τιμών και θα συνεισφέρει στην καλύτερη εναρμόνιση των τιμών με το επίπεδο ζωής της χώρας εις όφελος των καταναλωτών,
 2. θα αποτελέσει ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις
 3. θα μειώσει το κόστος πρώτων υλών για την εφοδιαστική αλυσίδα και,
 4. ιδιαίτερα για την ελληνική παραγωγή θα συνεισφέρει στην απελευθέρωση κεφαλαίων για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, το marketing και την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
 5. θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό χτύπημα ενάντια στη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών και κατ’επέκταση θα συνεισφέρει στην ασφάλεια του καταναλωτή
 6. θα εξυγιάνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο και την εφοδιαστική του αλυσίδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη μελέτη ΙΟΒΕ (2023) «Οικονομικές επιδράσεις από τη μείωση ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά», η μείωση του συντελεστή ΕΦΚ στον μέσο όρο της Ε.Ε. είναι δημοσιονομικά ουδέτερη ή και θετική.

Η πολιτική ΕΦΚ με μια ματιά
(infographic)
ΙΟΒΕ (2023) Οικονομικές επιδράσεις από τη μείωση του ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά
Το λαθρεμπόριο των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, Ev.E.A.Π., Σεπτέμβριος 2021

Επικοινωνία

Κρώμνης 47
Αργυρούπολη 16452
Τηλ: 210 8032809 / 6932 717375
e-mail: sp@downtown.com.gr
www.eneap.com.gr