Η παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, εκτιμάται πως παράγουν ΑΕΠ 2,3 δις ευρώ ετησίως ενώ περισσότερες από 66 χιλιάδες θέσεις πλήρους απασχόλησης αναλογούν στη δραστηριότητα παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα (2019). Επίσης η εν λόγω δραστηριότητα αποδίδει σημαντικά φορολογικά έσοδα τα οποία ενδεικτικά το 2019 ανήλθαν σε 450 εκατ. ευρώ   (ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, 2020).

Ωστόσο, σημειώνουμε ότι το οικονομικό αποτύπωμα των αλκοολούχων ποτών δύναται να διευρυνθεί με την υιοθέτηση των πολιτικών με αναπτυξιακό πρόσημο. Η ακραία και διακριτική φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών με τον υψηλότερο συντελεστή στην Ε.Ε. με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και μέσα στους πέντε υψηλότερους συντελεστές σε απόλυτους αριθμούς είναι μία πολιτική που πυροδοτεί στρεβλώσεις, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.  Επακόλουθα αυτό οδηγεί σε αδυναμία πρόβλεψης και σε αστάθεια των φορολογικών εσόδων, στην ανάπτυξη δικτύων παραβατικότητας και τη νόθευση του ανταγωνισμού.

Η εφοδιαστική αλυσίδα των αλκοολούχων ποτών

H εφοδιαστική αλυσίδα των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού. 35 χιλ. από αυτές, από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές – έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο το εμπόριο αλκοολούχων ποτών

ΙΟΒΕ, Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα
2020
H εφοδιαστική αλυσίδα
των αλκοολούχων ποτών
Tο οικονομικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας
των αλκοολούχων ποτών